Naše poslanie

Rozšíriť obzory klientov o hodnote svojho majetku v predmetoch zo sféry výtvarného umenia, o ktorej doteraz nevedeli.

Hodnota umenia

Možno Vás už napadlo, aká je cena obrazu, sochy, umeleckej grafiky, ktoré máte v rodine? Ako môže laik zistiť hodnotu umeleckého diela, starožitného obrazu, vlastných sôch? Ak chcete vedieť cenu Vášho umeleckého diela alebo jeho súčasnú hodnotu a trhovú cenu, Artaktíva Vám dá jedinečný posudok, vytvorený skupinou nezávislých expertov z oblasti umenia.Vedieť akú súčasnú hodnotu má Váš obraz, socha je výborné.

Náš cieľ

Spokojný majiteľ umeleckého diela, ktorý prostredníctvom nezávislého ohodnotenia umeleckého diela špičkovými expertami vie informáciu o aktuálnej cene obrazu, sochy.
banner

Naše priority

Máme 3 priority, ktoré sa snažíme konzistentne uplatňovať.

Férová cena Artaktíva neobchoduje s umením preto jej cenové doporučenie je odborné, nezávislé a dôveryhodné. Výšku poplatku za vytvorenie hodnotiaceho posudku stanovujeme v nadväznosti na odhadovanú cenu diela, o čom je klient koplexne informovaný vopred. Čiže čím nižšia je hodnota diela, tým nižší je aj poplatok. V prípade, že klient má záujem o vytvorenie Hodnotiacich posudkov pre viacero diel, môžu sa naňho vzťahovať množstevné zľavy.

Starostlivosť o dielo Po prevzatí diela na expertízu, s ním bude zaobchádzané vysoko odborne doslova v "bielych rukavičkách". Artaktíva garantuje navrátenie diela klientovi v pôvodnom stave a zabezpečuje maximálnu starostlivosť o dielo počas deponovania, vrátane poistenia.

Rýchle vybavenie Artaktíva pre historicko-umelecký výskum potrebuje niekoľko dní na prípravu Hodnotiaceho posudku, zaväzuje sa však klienta telefonicky kontaktovať vždy, keď je jeho zákazka pripravená.